tiistai 26. tammikuuta 2016

Toteuttajakumppanikokelaat #2 ja #3

Tavattiin kaksi aihetta hieman eri kulmista lähestyvää mahdollista toteuttajakumppania. Keskustelua syntyi innovaatio- ja projektisalkusta, osallistumis- ja palautekanavasta sekä kulunvalvonnan, tilankäytön ja maksamisen yhdistämisestä. Oikein hyvältä näyttää, lähikoodia, osaamista ja hyvää asennetta on markkinoilla tarjolla.

Fakta on, että jossain vaiheessa tarvitsemme excel-taulukkoa kehittyneemmän välineen aihioiden ja varsinkin käynnistyneiden hankkeiden kasalla pitämiseksi. Ratkaisuja tähän varmasti löytyy, kyse on enemmän kulttuurista. Kuntien perustoiminta ei rakennus- ja suunnitteluprojekteja tekevää teknistä toimialaa lukuun ottamatta perustu projektimaiseen työhön. Käytännössä kaikki DigiYlöjärvi-hankkeen kautta tehtävät palveluparannukset ja toimintatapamuutokset ovat kuitenkin juuri muutosprojekteja. Kehyskuntien ohjausryhmä pohtii keinoja tukea projektiosaamista, ensisijaisesti kohde on digihankkeissa mutta samat kokemukset toki ovat hyödynnettävissä muuallakin.

Ajatukset lensivät vapaina kun yhdistelimme kulunvalvontaa, liikuntatilojen käyttöä ja niistä maksamista. Ongelma on, että kalliiden tilojen käyttö on vaikeaa - tila pitää varata, jonkun pitää avata ovi ja jollekin pitää lähettää lasku. Monta tekijää ja osallistujaa ja lopputuloksena kuntien perusongelma, eli tilojen vajaakäyttö. Ratkaisu löytyy varmasti, mutta onko sama ratkaisu monistettavissa muihin ongelmiin, joissa yhdistyy varaus, palvelu ja maksaminen? On?

perjantai 22. tammikuuta 2016

Miten muissa kunnissa?

Kehyskuntien tietohallinnon ohjausryhmä kokoontui tänään. Tampereen seudun kunnan tekevät keskenään erittäin hyvää käytännön yhteistyötä, todisteena tästä yhteiset sopimukset perustietotekniikasta ja puhelin- ja tietoliikenneyhteyksistä. Keskenään suunnilleen saman kokoluokan kehyskunnat jakavat vielä enemmän yhteisiä intressejä, siksi teemme yhteistyötä myös ilman Tamperetta.

Kehyskunnille valmisteltiin vuoden 2015 lopulla yhteinen digivisio - "Helppo palvelu". DigiYlöjärvi on tämän vision toimeenpanohanke. Toimintaa on käynnistelty kehyskunnissa hieman eri tavalla, yksi on lähtenyt standardimallilla - johtoryhmässä päätetään että näin tehdään ja hierarkinen organisaatio aloittaa toteuttamisen. Toinen aloitti keskusteluttamalla ja sitouttamalla hallituksen digikehittämiseen. 

Ylöjärvi tekee tämän hieman toisin. Keräsimme ilman suurempaa viivyttelyä ja vaiheistusta vapaaehtoisjoukon digiryhmäksi, joka aloitti aihioiden kokoamisen. Koetamme päästä vauhdilla liikkeelle, kotiuttaa alussa nopeita pieniä onnistumisia ja esimerkkiä näyttämällä innostaa muitakin toimijoita sisältäpäin tuottamaan sisältöä ja ajattelemaan totuttuja toimintamalleja uusiksi. Tämähän ei välttämättä istu kuntien perinteiseen rakenteeseen eikä tapaan toimia. Reaktioita saataneen laidasta laitaan.

torstai 21. tammikuuta 2016

Idean eteneminen palveluksi

Kas näin se käy. Oleelliset toimijat niputettu samaan kuvaan. Klikkaa suuremmaksi.


keskiviikko 20. tammikuuta 2016

Toteuttajakumppanikokelas #1

Digiryhmä tapasi ensimmäisen mahdollinen toteuttajakumppanin. Haussa on vähintään viisi ketterää yritystä, joiden kanssa koetetaan luoda win-win -tilanne. Me saamme ratkaisuja, he oppia kunta-asiakkaasta. Ensitapaamiset vedetään kaikki samalla juoksutuksella, dRyhmä kertoo ensin seudun digivisiosta ja DigiYlöjärvi -hankkeesta sekä kumppanikonseptista. Sitten firman nopea yleisesittely jonka jälkeen sana vapaa.

Noin 30:n työntekijän firma kertoi että heillä ei ole varsinaisia tuotteita, mutta tekevät kaikkea. Hyvä. Kertoivat myös että tekniikka ei ole este, mitä vaan voi tehdä. Vielä parempi. Lisäksi saimme sparrausta siihen, miten omaa aihiosta palveluksi -prosessiamme voisi paremmin kuvata.

Keskustellessamme tuli jostain päähän termi  "kuntalaiskokemus"  eli se, miten kuntalainen kokee osallistumisen, verkostojen, paikallisdemokratian ja palveluiden kautta olevansa osa paikallisyhteisöä. Tai jotain sinnepäin. Googlasin sanan, ei juuri osumia. Tuskin tässä uutta käsitettä ollaan vahingossa lanseerattu, mutta digitaaliset palvelut, osallistuminen uusia kanavia käyttäen ja tulevaisuuden kunnan mahdollistajayhteisörooli kietoutuvat toisiinsa. Lisää myöhemmin.

Digiryhmä #1

Tällä viikolla pidettiin digiryhmän ensimmäinen kokous.

Ryhmään on pyydetty 13 organisaation jäsentä, jotka A) ovat vapaaehtoisia, B) innostuneita  C) ovat työssään sellaisessa roolissa, että heillä työyhteisössään pelimerkkejä toimia digi-ilosanoman levittäjinä ja hankkeiden promoottoreina. 

Kävimme läpi tavoitteemme ja  fiilistelimme kokonaisuutta ja loimme ensimmäisen kevyen silmäyksen aihioihin, joita tähän mennessä on kertynyt. Ihan hyvältä näyttää. On valmiita konsepteja joita voi ostaa markkinoilta, on sisäisten prosessien kehittämistä ja ulkoisten asiakasprosessien hiontaa ja laajempia, selkeästi raskasta jatkokehittelyä vaativia mutta potentiaalisia konsepteja. Helmikuun lopulla päätetään, mitkä aihiot lähtevät saman tien eteenpäin ja mitkä jäävät odottelemaan. 

Totesimme, että nyt ollaan tekemässä palvelujen digitalisointia hieman kuntien perinteisestä toimintakulttuurista poikkeavalla tavalla eli kokeillen, ketterästi, avoimesti. Tästä myöhemmin lisää, viimeistään siinä vaiheessa kun kulttuurit törmäävät. 

Kiitos dRyhmä, tästä tämä lähtee. Oikealla tiellä ollaan. 

maanantai 18. tammikuuta 2016

Digihanke käynnissä!

Tai eihän tämä ole varsinainen hanke, jolla olisi alku ja loppu. Tätä työtä tehdään tästä eteenpäin niin kauan kuin kaupunki on jossain muodossa olemassa. Tehdään mitä? Helpompia palveluja ylöjärveläisille.  Tekniikka on vain väline, eikä itsetarkoitus. Itse asiassa koko digitalisaatio noin sanana voitaisiin häivyttää, se kun viittaa vahvasti teknologiaan. Mutta käytetään sitä nyt toistaiseksi ja ollaan mukana laajemmassa digikehityksessa jo noin termien puolesta.

Meillä on digiryhmä kasassa - kymmenisen käsin valikoitua jäsentä eri puolilta kaupungin organisaatiota. Meillä on Tampereen kehyskuntien kanssa yhteisesti kasattu digivisio johon Ylöjärven kaupunginhallitus on lyönyt leimansa päälle. Meillä on hieman rahoitusta ja yhteistyökumppaneita jonoksi asti. Intoa ja näkemyksiä. Jonkinlainen suunnitelma.  Mikä voisi mennä vikaan?