tiistai 29. maaliskuuta 2016

Strategisempaa tarkastelua välillä

DigiYlöjärvi -hanke käytännönläheinen kehitys- ja toimeenpanohanke, mutta aivan irrallaan muista linjauksista toiminta ei tapahdu. Ylöjärven vuonna 2014 valmisteltu ja päätetty kaupunkistrategia tukee monin eri kirjauksin palveluiden digitalisointia ja ylipäänsä asiakaslähtöistä kehittämistä:

Kaupungin organisaatiota ja palveluiden tuottamistapoja uudistetaan rohkeasti vastaamaan muuttuvia tarpeita ja tilanteita. Kynnys organisaatio- ja toimintatapamuutoksille ja kokeilulle on matala. Organisaatioita kehitetään suuntaan, jossa asukkaan kokonaisvaltainen palvelu ja hyvinvointi ovat keskipisteenä. Kuntalaisten osallistumista palveluiden kehittämiseen vahvistetaan.

Johtaminen, esimiestyö sekä henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat muuttuviin tarpeisiin. Kaupunkiorganisaation kehittymistä tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa sekä tiedolla johtamista, huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista sekä vahvistamalla kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille. Tiedon keräämistä, käsittelyä ja saatavuutta kehitetään valmistelun, johtamisen ja päätöksenteon tarpeisiin.

Ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita, kokeilua, osallisuutta, rohkeutta ja teknologian hyödyntämistä. Ja kaikki tämä ilman kohta inflaatioon tukehtuvaa digitalisaatio -termiä. Hyvä. Ja strategiahan ei ole mikään kevyt paperi, se on kaupunginvaltuuston tahtotila ja sitä virkamies koettaa parhaansa mukaan noudattaa.   

Kaupunkiseutu tekee erittäin hyvää ja tiivistä yhteistyötä perinteisen tietohallinnon osalta ja tässä alkaa olla jo yhteistä historiaakin takana. Digitalisaatio ja siihen pohjaava palveluyhteistyö ovat seuraavat askeleet, käytännön tason lisäksi tarvitaan strategiset kirjaukset tueksi ja tavoitteeksi.  Tampereen seudun Kehyskunnille on valmitesteltu yhteinen digivisio tukemaan käytännön digitoimintaa. Keskuskaupunki Tampereella on omat ohjelmansa ja kuvionsa.

Tampereen seutu valmistelee seututoimiston johdolla yhteistä, yleistä seutustrategiaa joka olisi järjestyksessä jo kolmas. Paino on aeimmin ollut maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisessä koordinaatiossa. Nyt saattaisi olla aika painottaa seututasoista palvelujen kehittämistä digitalisaatiota hyödyntäen. Tämän kaltaisen strategian toinen hyöty koko homman tavoitteellistamisen ohessa on selkänojan saaminen käytännön toimintaan. Kokonaan omia lukujaan omat sisällölliset ja hallinnolliset yhteydet valtakunnan tasoisiin digitalisiaatio-ohjelmiin, 

Mutta se paperiohjelmista ja strategisesta kehyksestä, menestys lasketaan vasta käytännön asiakaskokemusten kautta.

torstai 24. maaliskuuta 2016

Joukkoliikenteen sähköiset palvelut tehokäyttöön

Ylöjärvenkin joukkoliikenne siirtyy vihdoin uuteen aikaan, kun joukkoliikenteen järjestämistapa-, linjasto- ja maksujärjestelmäuudistukset tulevat voimaan 6.6.2016. Parannuksen myötä (kyllä, kyseessä on parannus) kuntarajoilla ei ole enää matkustettaessa merkitystä. Koko kaupunkiseudun joukkoliikenne on tällöin Tampereen joukkoliikenteen, vai pitäisikö jo sanoa Nyssen vastuulla. Kun koko joukkoliikennejärjestelmän seudullinen kehittäminen on keskitetty yhteen kioskiin, avautuu tällöin paremmat mahdollisuudet myös erilaisten sähköisten palveluiden tuottamiselle.

Kaiken keskiössä on matkakortti. Jo nyt matkakortin voi tilata nettilatauspalvelu Nellan kautta suoraan kotiin. Myös kortille ladatun lipputuotteen voi vaihtaa ja kortille voi ladata lisää rahaa Nellassa. Ei siis enää tuskaista jonotusta Frenckelissä tai lähimmän fyysisen latauspisteen metsästämisetä. Matkakorttia voi myös käyttää maksuvälineenä Ylöjärven, Tampereen ja Nokian uimahalleissa ja sisäliikuntatiloissa. Lisää käyttökohteita on kehitteillä paraikaa.

Tampereen joukkoliikenteen jakaman avoimen tiedon pohjalta on kehitetty myös lukuisia mobiilisovelluksia ja muita matkustajainformaatiota tarjoavia sovelluksia. Avoimen datan jakaminen useassa eri muodossa onkin yksi keskeisiä keinoja käyttäjäystävällisempien palveluiden aikaansaamiseksi. Kun virkatyönään palvelua kehittävien henkilöiden resurssien rajat tulevat vastaan, onkin aika kutsua mukaan innokkaat ja osaavat vapaaehtoiset. Tämä on erinomainen esimerkki siitä.

tiistai 1. maaliskuuta 2016

Vuoden 2016 ensimmäiset digihankeet

Viime viikolla digiryhmä ja kehittäjäverkosto kokoontui käymään läpi kasaamiamme aihioita, tavoitteena tehdä ratkaisu eteenpäin vietävistä hankkeista. Keskustelu oli  jälleen hyvää ja ristiintarkastelu herätti ajatuksia. Jatkovalmisteluun lähtevät ensivaiheessa ainakin seuraavat kokonaan uudet tai jo hieman valmistellut aihiot:

- Terveydenhuollon ajanvaraukset verkkoon kokonaisuudessaan
- Sähköinen rakennuslupaprosessi
- Matalan kynnyksen chat-neuvonta eri palveluihin 
- Ulkoliikuntapaikkojen hoitotilanteen ajantasainen seuranta verkossa
- Organisaation sisäisten prosessien viilausta olemassa olevien järjestelmin kaikkia ominaisuuksia hyödyntämällä
- 3D-tulostin kirjastoon (tämähän ei ole varsinainen palvelujen digitalisointihanke, vaan kokonaan uusi juttu alleviivaamaan kirjastopalvelujen monimuotoistumista).

Lisäksi varhaiskasvatuksesta nousi puolenkymmentä kiintoisaa toisiaan sivuavaa ideaa, joita koetetaan vielä hieman yhdistellä kokonaisuudeksi. Kiinnostava oli esimerkiksi vapaiden päivähoidon päiväpaikkojen pitäminen keskitetysti esillä verkossa vajaakäytön vähentämiseksi ja ennen kaikkea asiakkaiden hyväksi. Nyt päiväpaikkoja kysellään puhelimitse eri päiväkodeista.  Ehkä järjestämme parin päivän hackathonin varhaiskasvatuksen ideoiden jalostamiseksi? Varhaiskasvatuksen volyymit ovat suuria eli kyseessä on yksi kaupungin merkittävimmistä palveluista. Ja ennen kaikkea - asiakkailla on sekä välineet että kyky ja tahto käyttää niitä.

Jos yksi havainto pitäisi DigiYlöjärvi -toiminnasta tähän mennessä nostaa, olisi se seuraava: Lisää siilot rikkovaa, poikkihallinnollista ja -ammatillista keskustelua. Nyt heti. Ja paljon.