tiistai 29. maaliskuuta 2016

Strategisempaa tarkastelua välillä

DigiYlöjärvi -hanke käytännönläheinen kehitys- ja toimeenpanohanke, mutta aivan irrallaan muista linjauksista toiminta ei tapahdu. Ylöjärven vuonna 2014 valmisteltu ja päätetty kaupunkistrategia tukee monin eri kirjauksin palveluiden digitalisointia ja ylipäänsä asiakaslähtöistä kehittämistä:

Kaupungin organisaatiota ja palveluiden tuottamistapoja uudistetaan rohkeasti vastaamaan muuttuvia tarpeita ja tilanteita. Kynnys organisaatio- ja toimintatapamuutoksille ja kokeilulle on matala. Organisaatioita kehitetään suuntaan, jossa asukkaan kokonaisvaltainen palvelu ja hyvinvointi ovat keskipisteenä. Kuntalaisten osallistumista palveluiden kehittämiseen vahvistetaan.

Johtaminen, esimiestyö sekä henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat muuttuviin tarpeisiin. Kaupunkiorganisaation kehittymistä tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa sekä tiedolla johtamista, huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista sekä vahvistamalla kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille. Tiedon keräämistä, käsittelyä ja saatavuutta kehitetään valmistelun, johtamisen ja päätöksenteon tarpeisiin.

Ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita, kokeilua, osallisuutta, rohkeutta ja teknologian hyödyntämistä. Ja kaikki tämä ilman kohta inflaatioon tukehtuvaa digitalisaatio -termiä. Hyvä. Ja strategiahan ei ole mikään kevyt paperi, se on kaupunginvaltuuston tahtotila ja sitä virkamies koettaa parhaansa mukaan noudattaa.   

Kaupunkiseutu tekee erittäin hyvää ja tiivistä yhteistyötä perinteisen tietohallinnon osalta ja tässä alkaa olla jo yhteistä historiaakin takana. Digitalisaatio ja siihen pohjaava palveluyhteistyö ovat seuraavat askeleet, käytännön tason lisäksi tarvitaan strategiset kirjaukset tueksi ja tavoitteeksi.  Tampereen seudun Kehyskunnille on valmitesteltu yhteinen digivisio tukemaan käytännön digitoimintaa. Keskuskaupunki Tampereella on omat ohjelmansa ja kuvionsa.

Tampereen seutu valmistelee seututoimiston johdolla yhteistä, yleistä seutustrategiaa joka olisi järjestyksessä jo kolmas. Paino on aeimmin ollut maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisessä koordinaatiossa. Nyt saattaisi olla aika painottaa seututasoista palvelujen kehittämistä digitalisaatiota hyödyntäen. Tämän kaltaisen strategian toinen hyöty koko homman tavoitteellistamisen ohessa on selkänojan saaminen käytännön toimintaan. Kokonaan omia lukujaan omat sisällölliset ja hallinnolliset yhteydet valtakunnan tasoisiin digitalisiaatio-ohjelmiin, 

Mutta se paperiohjelmista ja strategisesta kehyksestä, menestys lasketaan vasta käytännön asiakaskokemusten kautta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti